کتاب الکترونیکی

Phoneبه احتمال زیاد برای شما هم پیش آمده است که :

در ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل شوید

نتوانسته باشید به افراد نه بگویید

در روابط کاری یا شخصی خود دچار اختلاف شوید

بین خواسته شما و طرف مقابل تان ناهماهنگی باشد

و …

حتی اگر یکی از موارد فوق برای شما پیش آمده باشد کتاب ” مهارتی ضروری برای داشتن روابطی عالی “ به شما کمک خواهد کرد تا روابط خود را مدیریت کنید

در این کتاب چه چیزی یاد می گیرم ؟

شما با لایه های ارتباطی خود آشنا می شوید

یاد می گیرید که بیشترین آسیب ها از کجا به روابط تان وارد می شود

یاد می گیرید ارتباطات  روز مره تان را مدیریت کنید

یاد می گیرید تعارض های تان را با اطرافیانتان حل کنید

شما هم می توانید روابطی عالی را تجربه کنید پس پیشنهاد می کنم فرصت بهتر کردن روابط تان را از دست ندهید .