تمام مطالب برچسب : آیین_دوست_یابی،تاثیرگذاری،ارتباط_موثر،روابط،ارتباطات،رفتار_حرفه_ای
آیین دوست یابی و تاثیر گذاری بر افراد

آیین دوست یابی و تاثیر گذاری بر افراد

کتاب آیین دوست یابی و تاثیر گذاری بر افراد اثر دیل کارنگی همه ما از زمانی که قدم در جهان هستی می گذاریم تا زمانی که از این دنیا سفر می کنیم، در زندگی خود طعم ارتباط  را می چشیم، ارتباط با خودمان، ارتباط با دیگران و ارتباط با جهان هستی      اگر بگوییم زندگی یعنی ارتباط تعریف بی ربطی نخواهد بود، زیرا این ارتباطات ما هست که به زندگی ما معنا می بخشد. بنابراین یادگیری مهارت و آیین دوست یابی و تاثیر گذار بودن و نفوذ در افراد یکی ضروری ترین مهارت های ارتباطی است. تصور کنید اگر شما تنها فردی بودید که در این دنیا زندگی می کردید آن وقت زندگی شما چگونه بود؟  فکر کردن به […]