تمام مطالب برچسب : انگیزه، اقدام، موفقیت، هدف، استمرار
انگیزه  ندارم، چطور در خود انگیزه ایجاد کنیم؟

انگیزه  ندارم، چطور در خود انگیزه ایجاد کنیم؟

انگیزه ندارم، چطور در خود انگیزه ایجاد کنیم؟ «انگیزه ندارم»، «اگر انگیزه داشتم حتما شروع می کردم»، «آدمی که انگیزه نداشته باشه نمیتونه کاری رو شروع کنه» این جمله ها برای شما هم آشنا هستند؟ اغلب افراد می گویند انگیزه ندارم شروع کنم و منتظر نشسته اند تا انگیزه داشته باشند و کاری را انجام دهند. اما آیا واقعا برای شروع کاری حتما باید انگیزه داشته باشیم؟ البته که اگر برای انجام کاری انگیزه داشته باشیم خیلی خوب است و همین انگیزه باعث انجام سریعتر کارها می شود، اما زمان هایی هست که ما برای انجام کارهای مان انگیزه نداریم حتی برای کارهای مهم، که اینجور مواقع لازم هست انگیزه را ایجاد کنیم. در این مقاله قصد دارم در مورد […]