تمام مطالب برچسب : حسن_جوی،مهارتهای_ارتباطی،تاثیرگذاری،عزت_نفس،اعتمادبه_نفس
حسن جویی چیست؟ چطوراز دیگران حسن جویی کنیم؟

حسن جویی چیست؟ چطوراز دیگران حسن جویی کنیم؟

حسن جویی چیست؟ چطور از دیگران حسن جویی کنیم؟ حسن جویی یکی از ابزارهای ایجاد حس خوب در خودمان و دیگران است، حسن جویی یکی از بهترین هدایایی است که می‌ توان به انسان‌ها داد تا دنیا جای بهتری برای زندگی شود.  از آنجایی که نیاز به دیده شدن و دوست داشته شدن یکی از نیازهای اساسی است که در وجود انسان قرار دارد و عدم توجه به این نیاز باعث نداشتن حس خوب و کاهش عزت نفس در انسان می شود، با حسن جویی از افراد می توان به آنها احساس ارزشمندی بیشتری داد. حسن جویی چیست؟ حسن جویی یعنی اینکه ویژگی های مثبت افراد را ببینیم و آنها را به زبان آوریم، یعنی از آنها تعریف کنیم. از […]