دوره اعتماد به نفس

طراحی شده بر اساس تحقیقات علمی

با تدریس زهرا ابراهیمی

10 ساعت

40 جلسه

6 هفته پشتیبانی

گارانتی بازگشت وجه

دوره اعتماد به نفس

همه ما از دیدن افرادی که در رفتارهایشان قاطعیت دارند، شخصیت قدرتمند و مستقلی دارند لذت می بریم.
افرادی که به نظر می رسد در تمام زندگی خود همیشه شاد و موفق بوده اند اما در واقع آنها افرادی هستند که اتفاقا با چالش های بزرگی روبه رو بوده اند، اما این چالش ها نه تنها مانع آنها نشده است بلکه باعث قوی تر شدن شان نیز شده است و ما این افراد را تحسین کرده و می گوییم چه اعتماد به نفس بالایی دارد!

آیا شما هم به دنبال داشتن اعتماد به نفس بیشتر در زندگی تان هستید؟
آیا شما هم از نادیده گرفته شدن خسته شده اید؟
آیا شما هم در آرزوی روزی که ترسهایتان از بین بروند منتظر نشسته اید؟
آیا با وجود آنکه در زندگی موفقیت و دستاورد داشته اید اما باز هم به خود اطمینان لازم را ندارید؟
آیا به کمال گرایی و به تعویق انداختن اقدام ها هایتان عادت کرده اید؟
آیا شما هم در ارتباطات اجتماعی خود دچار ترس و اضطراب هستید؟
آیا شما هم نگران قضاوت دیگران هستید و توان نه گفتن در برابر خواسته های نامعقول دیگران را ندارید؟
تبریک می گویم شما در جای درستی هستید

چرا باید در دوره اعتماد به نفس شرکت کنیم؟

با شرکت در این دوره متوجه خواهی شد تا به امروز در دنیای ذهنت زندگی می کردی نه در دنیای واقعی، این دوره به تو شهامت بیرون اومدن از دنیای ذهنت و زندگی با شهامت را خواهد داد.
اگر نمی خواهی تا آخر عمر ترس هایت به جای تو تصمیم بگیرند و لذت رسیدن به خواسته هایت را تجربه کنی جای تو در این دوره خالیه

در این دوره چه چیزهایی یاد می گیریم؟

این دوره برای چه کسانی مناسـب اسـت؟

این دوره برای چه کسانی مناسـب نیست؟

ویژگی های دوره

حتما شما هم تجربه شرکت در دوره هایی را داشته اید که بعد از ثبت نام در دوره فراموش کرده اید که دوره را ببینید یا دوره را نیمه کاره رها کرده اید یا فقط دوره را تماشا کرده اید بدون اینه از شما خواسته شده باشد تمرینی انجام دهید و نتیجه این بوده که شما از دوره ای به دوره دیگر رفته اید بدون اینکه نتیجه ای بگیرید
پشتیبانی و منتورینگ یکی از روش های افزایش اثر بخشی دوره های آموزشی می باشد که ما این خدمات را برای شما در دوره های خود در نظر گرفته ایم، قدم به قدم همراه شما هستیم و تمرینات شما توسط منتور دوره بررسی شده و به تمامی سوالات شما پاسخ داده می شود

در طراحی آموزش ها سعی کردیم سوالات ذهنی شما را پاسخ داده باشیم اما در صورت داشتن سوال می توانید سوالات خود را از طریق شماره پشتیبانی یا در بخش نظرات همین دوره بپرسید.

به محض تکمیل فرایند ثبت نام، دسترسی به فایل های دوره بدر اختیار شما قرار می گیرد.دانشجویان محترم می توانند به صورت آنلاین و دانلودی به فایل های دوره دسترسی داشته باشند. 

گارانتی بازگشت وجه مشروط به گذراندن تمام جلسات دوره و انجام تمرینات

جلسات دوره اعتماد به نفس

دوره اعتماد به نفس

طراحی شده بر اساس تحقیقات علمی​

مقدمه فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه اول فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پنجم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه ششم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفتم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هشتم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه نهم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دهم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه یازدهم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوازدهم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سیزدهم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهاردهم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه پانزدهم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه شانزدهم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هفدهم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه هجدهم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه نوزدهم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه بیستم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه بیستم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه بیست و یکم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه بیست و دوم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه بیست و سوم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه بیست و چهارم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه بیست و پنجم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه بیست و ششم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه بیست و هفتم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه بیست و هشتم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه بیست و نهم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سی ام فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سی و یکم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سی و دوم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سی و سوم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سی و چهارم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سی و پنجم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سی و ششم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سی و هفتم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سی و هشتم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سی و نهم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهلم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهل و یکم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهل و دوم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهل و سوم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهل و چهارم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهل و چهارم فایل صوتی

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

آزمون اعتماد به نفس آزمون

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جزوه راهنمای انتخاب ارزش ها فایل های ضمیمه

خصوصی
محتوای این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
همین الان ثبت نام کن

این فرصت استثنایی رو از دست نده!

1/900 میلیون تومان
490 هزار تومان

نظر برخی دانشجویان

نظرات دانشجویان دوره اعتماد به نفس

قوانین ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • فقط خریداران محصول میتوانند امتیاز خود را ثبت کنند.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “دوره اعتماد به نفس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به مشاوره دارید؟

۰۹۰۱۱۴۶۴۳۷۷

zahra_ebrahimi@

۰۹۰۱۱۴۶۴۳۷۷

دوره اعتماد به نفس
همین حالا ثبت نام کنید...