دوباره متولد شو !

روزی خواهی دانست تنها نجات دهنده ات خودت هستی. آن روز لحظه ناامیدی تو از همه و پیدا کردن نور درون تاریکی های خودت خواهد بود، لحظه تولد دوباره تو…
ما در این تولد دوباره کنارت هستیم و همراهی ات می کنیم.

پروانه پشت پیله اش حس کرد راهی هست و رفت              شاید به راه بسته هم باید امیدی بست و رفت

دوره ها و محصولات

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت

99%
تخفیف

دوره اعتماد به نفس

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
2
10,000 تومان

دوره عزت نفس تا خوشبختی

بدون امتیاز 0 رای
2,490,000 تومان
0
2,490,000 تومان

دوره خلق روابط بهتر

بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان
0
299,000 تومان
9%
تخفیف
0
49,000 تومان

شخصیت قدرتمند

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1
رایگان!

نظر برخی دانشجویان

نظرات دانشجویان درباره دوره ها و محصولات

پادکست ها

مشاهده پادکست های رایگان